Nemecko Sezóna

Karlsruhe

1. január 1970
1. január 1970

Informácie o turnaji